Trøndelag

Kan koste milliarder å redde dette

Det nye pasientjournalsystemet i Midt-Norge skulle sørge for god, sømløs flyt mellom pasienter og ulike helsetjenester. Men kan alle bumpene i veien koste pasientliv og milliarder av kroner?

KRITISK FOR HELSEPLATTFORMEN: Det nye pasientjournal-systemet Epic, har ført til minst 103 bekymringsmeldinger meldt inn til helsemyndighetene. IT-ekspert Roald Bergstrøm er svært kritisk til valg av system. Foto: Frank Lervik/TV 2Heidi Charlotte Venæs

Pasientjournalsystemet «Helseplattformen» ble lansert som en ordning hvor hver innbygger skulle ha sin journal. Enten man går til fastlegen, havner på sykehus eller befinner seg andre steder i helse-Norge.

ADVARSEL OM VENTETID: Ved inngangene til sykehuset bes pasientene om å smøre seg med tålmodighet. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Men på St. Olavs hospital i Trondheim skulle mange leger helst ha sett at helseregionen hadde valgt et annet system. Mange av dem føler de står fast i feil og sendrektighet. Og beskriver journalrot og uoversiktlighet med potensielt farlige konsekvenser.

Og de får støtte av ulike IT-eksperter.

Hva vil det koste?

Roald Bergstrøm frykter dramatiske følger av dette journal-valget.

– Det kan komme til å koste milliarder – ikke millioner av kroner – å redde Helseplattformen, mener den tidligere seniorrådgiveren i Helsedirektoratet.

– Det er et gammeldags og tungvint system, der den helseansatte må bruke mange unødvendige klikk for å komme fram i systemet, sier professor Bendik Bygstad, som forsker på e-helsesystemer.

– Det viser seg å være veldig krevende å overføre et journalsystem fra et amerikansk privat sykehus, over til det norske helsevesenet, mener Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge.

Men direktør for tjenesteleveranse hos Helseplattformen er sterkt uenig med kritikerne.

– Dette er en forbedring i forhold til det gamle IT-systemet, en overgang fra eldre tekstbaserte systemer til et strukturert system med koder, for eksempel koder for pasientenes symptomer. Dette vil igjen lagres i en stor, felles database – noe som vil gi stor betydning for folkehelsa framover, sier direktøren, Ulf Dahl Ryen.

Han forklarer at systemet Epic er svært stabilt, tilpasningsdyktig og veldig konfigurerbart, men påpeker at dette også innebærer nye arbeidsformer for aktørene. Han understreker at ansatte er nødt til lære seg nye arbeidsprosesser for på den måten å høste gevinst.

FORANDRING TIL DET BEDRE: Direktør for tjenesteleveranse, Ulf Dahl Ryen, sier Helseplattformen er veldig fornøyd med amerikanske Epic. Foto: Frank Lervik / TV 2

Da Helse Midt-Norge valgte seg amerikanske Epic til en sum av 3,7 milliarder kroner, var tanken å skaffe hver innbygger én journal. Formålet var et felles system som følger pasienten både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Men, etter at det nye journalsystemet ble tatt i bruk midt i november i fjor, har kritikken og bekymringsmeldingene haglet inn.