Trøndelag

Kan Helseplattformen noen gang bli bra?

Dessverre så tror jeg ikke at Helseplattformen noen gang i overskuelig framtid kommer til å bli bra for de som skal bruke systemet. Grunnen til det er at teknologien som ligger i bunnen har mange begrensninger og at systemet er utviklet for et helsevesen som har store ulikheter med det norske. Men det viktigste ankepunktet er det dysfunksjonelle brukergrensesnittet med de mange tusen klikk som gjør hverdagen sur for de som er nødt til å jobbe med systemet. Finske regioner som nå ikke vil bruke løsningen lenger sier de gjør det av hensynet til kostnadene og til arbeidsmiljøet til de ansatte.

Styret i Helseplattformen vedtok på møte 25.10.2023 at nå skal det fokuseres på økt brukervennlighet. Det høres tilforlatelig ut for de som ikke har satt seg inn i problematikken, men jeg er redd vedtaket bare blir et av de mange vedtakene i det siste året hvor HP og HMN har blitt tvunget fra skanse til skanse.

Det er ingen rask løsning på problemene med brukergrensesnittet i Helseplattformen. Epic er bare bygd slik, som et stort regneark med mange faner, knapper, menyer og informasjon med små skrift, ganske dysfunksjonelt for de som skal bruke det. HP kan bare gjøre marginale forbedringer, men i det store og hele vil systemet forbli uendret.

Epic mangler et moderne brukergrensesnitt og tanker om hvordan et datasystem skal fungere i forhold til brukerne i 2023. Å skulle forandre Epic til en mer brukervennlig løsning er en enormt stor, komplisert og kostbar oppgave som ikke kan gjøres av et helseforetak. Konkurrenten Cerner, som ble kjøpt av Oracle er inne i et stort prosjekt i USA hvor de samtidig legger om til en mer moderne teknologi. Det har vist seg å bli en langt større oppgave enn de trodde og etter mange år og enda flere milliarder er de langt fra mål.

Brukergrensesnittet til Epic og de andre amerikanske systemene som Cerner og Alscript m.fl. har være under diskusjon og kritikk i over 10 år i USA uten at det har blitt vesentlig bedre. For 2 år siden kom det amerikanske Helsedepartementet med krav om at brukergrensesnittene skulle bli bedre, men de har ikke blitt det fordi det er en stor og omfattende oppgave som krever et teknologiskifte.


Vi nærmer oss amerikanske tilstander hvor sykehusene har blitt nødt til å ansette det som kalles for «klikkerne» til å følge legene rundt og ta seg av all registrering og dokumentasjon. Det kan komme til å bli et dyrt helsevesen i Midt Norge dersom vi skal fortsette med Helseplattformen, skriver Roald Bergstrøm.
President Obama som satte i gang den store bølgen med journalsystemer i amerikanske sykehus sa i ettertid at dette prosjektet hadde blitt hans største skuffelse. Helsevesenet var hverken blitt bedre, mer effektivt eller rimeligere som følge av de nye journalsystemene med de tusen klikkene.

Vedtaket i Midt Norge er forøvrig i samme gate som tilsvarende vedtak og pengebruk i Danmark og Finland. Styrene har trodd at mer penger ville føre til et bedre system, men resultatene lar vente på seg. Etter massiv innsats og millioner/milliarder i pengebruk så er tilbakemeldingen fra brukerne både i Danmark og Finland at systemene ikke er blitt noe bedre! Det samme sier helsepersonell fra St Olav etter et års bruk av Helseplattformen i Trondheim.

I tillegg skal det nå rekrutteres leger til å hjelpe til med opplæringen av leger, som om det skulle hjelpe når systemet er dysfunksjonelt? Vi nærmer oss amerikanske tilstander hvor sykehusene har blitt nødt til å ansette det som kalles for «klikkerne» til å følge legene rundt og ta seg av all registrering og dokumentasjon. Det kan komme til å bli et dyrt helsevesen i Midt Norge dersom vi skal fortsette med Helseplattformen!

Synd at styret og styreleder ikke har forstått de grunnleggende problemene bak hvorfor det er blitt slik.