Trøndelag

Health checkup, medical healthcare
Health checkup, medical healthcare by U.S. Embassy Ghana is licensed under CC-CC0 1.0

Roald Bergstrøm advarer om at Helseplattformen som planlegges i Helse Midt-Norge, blir svært dyr.

Bergstrøm sier han har fulgt godt med på forsøkene på innføring av En innbygger, en journal, og har nær tretti års erfaring med IKT i helsetjenesten.

I et debattinnlegg her på dagensmedisin.no fredag, skriver Berstrøm at han mener Helseplattformen blir kostbar for Norge som nasjon.

– Det alvorligste er at Helseplattformen bidrar til at Norge får mange ulike journalsystemer som helsepersonell og pasienter må forholde seg til. Det vil bli svært uheldig, kostbart og risikofylt både for helsepersonell og pasienter, skriver han i innlegget.

Han skriver også at Helseplattformen legger opp til en strukturert rapportering der den minste detalj skal rapporteres eller dokumenteres.

Les også: Høie tok opp bekymring for Helseplattformen med den danske helseministeren

– Resultatet er burn-out hos helsepersonell og nedsatt produktivitet som i Danmark. Strukturert rapportering gir ikke nødvendigvis gode kliniske data. Kostnader og risikoer ved at vi i de neste 20 – 40 årene blir avhengig av at utviklingen av våre helsetjenester ivaretas av et privat firma i USA, skriver Bergstrøm, som er selvstendig konsulent og tilknyttet Trøndelag Forskning og utvikling i en bistilling.

Helseplattformen har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner, og er planlagt tatt i bruk i 2021, og skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal ved alle sykehusene i Helse Midt og 84 kommuner, inkludert alle fastlegene, i hele Midt-Norge.

Les mer: Rapport om Helseplattformen får kritikk fra sykehusdirektørene

Helse Midt har tildelt kontrakten til amerikanske Epic. Valget har fått kritikk, fordi kritikere mener at tiden der  én stor leverandør skal stå for hele systemer, er forbi.

Les mer: – Norge har en prinsessen på erten-holdning i anbudsprosesser

Helseplattformen i Helse Midt-Norge er helt avhengig av å ha de 84 kommunene med seg når den skal realiseres. Nylig rettet IT-sjefen i Trondheim kommune, Bjørn T. Villa, kraftig kritikk mot Helseplattformen slik den planlegges.

Til Dagens Medisin sa Villa at han frykter at man i arbeidet med Helseplattformen er blitt mer lojal for selve prosessen, og dermed velger feil.

Trondheim kommunes kommunaldirektør avviser kritikken, og sier at kommunen «står fullt og helt bak prosjektet Helseplattformen og valget av Epic som leverandør».

– Vi mener at vi sammen med Helse Midt-Norge har valgt den løsningen som fyller helsetjenestens kvalitets- og fagkrav best, til beste for pasienten. Og vi har full tillit til at dette er det riktige valget for regionen, sier kommunaldirektør Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune.