Trøndelag

Nå ber HMN om hjelp fra Epic til å håndtere motstanden!

Nå ber HMN om hjelp fra Epic til å håndtere motstanden!


I tiltakslista som ble lagt fram til styremøte 13.12.2023 er de ulike tiltakene listet opp. Et av de pågående tiltakene med ID T8 er litt spesielt:
HMN gjennom koordineringskontoret starter dialog med EPIC for å få råd til hvordan håndtere motstanden. Inkludere styringsstrukturen ved behov.
  • Det samme ble gjort i Cambridge ved problemene med innføringen av EPIC. Der ble det produsert en video som alle ansatte skulle se. Videoen fortalte hvor stort og flott dette prosjektet var og at det var viktig at alle passet på slik at de ikke sa noe kritisk om systemet selv om det ikke fungerte!
  • I Finland i Apotti-prosjektet ble det produsert en musikkvideo, Apotti Reggi som skulle vekke begeistring for prosjektet. Ansatte som fikk presentert musikkvideoen på en stor happening i Helsingfors ble dødelig fornærmet over at regionen kunne bruke penger på noen slik. Etter kort tid dukket det opp mange varianter av denne videoen som prosjektet ikke likte. Nå er den tatt helt bort.

Vi kan regne med at vi får noe tilsvarende i Midt-Norge også. Det står ikke noe mer om hvilke tiltak som planlegges utenom at de skal håndtere motstanden. Brevet fra kommunedirektørene var nok et slik eksempel, dagens styrevedtak likeså. Kanskje hadde HMN stått seg på å få til god kommunikasjon og tillit med de ansatte i stede for å be en amerikansk leverandør om hjelp til å håndtere det de kaller motstanden?

Videoen fra England er blitt lagt ut i kommentarfeltet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *