Trøndelag

Helseplattformen: Quo Vadis?

Helseplattformen: Quo Vadis?

Da HMN valgte et amerikansk system for å løse Helseplattformen så tenkte jeg at dette aldri vil komme til å gå bra. Til det er forskjellene mellom helsevesenet i USA og Norge for store. Etter hvert har det blitt mange innlegg i lokale og nasjonale aviser, i tidsskrifter, på Facebook, LinkedIn og i andre media. Her er et av mine første innlegg:

Jeg er positiv til at vi trenger Helseplattformen. Den vil bety et stort løft både for pasienter, helsetjenesten og for forskning- og utvikling og vil sannsynligvis føre til at vi får både bedre diagnoser og behandling.

Jeg er undrende og skeptisk til prosessen og mange av de valgene som Helseplattformen har tatt. Ingen norske bedrifter ble prekvalifisert til å gi tilbud på løsningen. Nå har vi fått en situasjon hvor Helseplattformen ikke har noe reelt valg eller tilbud å forholde seg til etter at en av de to gjenstående utenlandske leverandørene trakk seg fra hele prosessen. Vi fortsetter og er trygg på at vi får til en god løsning med bare en leverandør, sier Helseplattformen på sine nettsider. I Danmark har Riksrevisjonen nettopp publisert en rapport om problemene de har hatt med den samme leverandørens innføring av Sundhedsplattformen i Danmark.

Internasjonalt rettes oppmerksomheten mot løsninger hvor mange små systemer integreres og samhandler ved hjelp av standarder og ny teknologi. Dersom Helseplattformen hadde valgt en slik løsning ville det blitt et løft for norsk og nordisk helseteknologi og gitt oss nye moderne løsninger som kunne få muligheter i et internasjonalt voksende helsemarked. Helseplattformen valgte en leverandør. All erfaring, både nasjonalt og internasjonalt viser at ved å velge en leverandør så lukker du deg også inn i leverandørens løsninger.

Helseplattformen vil komme til å inneholde den mest sensitive personlige og samfunnskritisk viktige informasjonen om oss. Jeg tror ikke det er lurt å legge dette inn i et system, jeg tror ikke det er lurt å legge utvikling av systemet til en leverandør og jeg tror ikke det er lurt at utvikling, vedlikehold og drift skal skje fra et land langt borte.

Da oljealderen kom til Norge bestemte Stortingets industrikomite at det skulle sikres at det ble utviklet miljøer i Norge som sikret norske bedrifters deltagelse slik at vi behersket alle ledd i produksjonskjeden. Det ble en enestående suksess og vi har i dag blitt en av de ledende teknologiske nasjonene på området. Tenk om Helseplattformen hadde tatt den samme modige og framsynte beslutningen om at Helseplattformen kunne bidra til at vi utviklet norske og nordiske helseteknologibedrifter til å bli blant verdens beste!

Jeg vil svært gjerne ha kommentarer fra andre om hva dere mener. Det har nesten ikke vært debatt om Helseplattformen i media og jeg vil svært gjerne ha synspunkter enten dere er positive eller negative til de valg som Helseplattformen har tatt.

Jeg har opplevd at flere nordiske leverandører har sagt at de ikke ønsker å diskuterer dette i frykt for å miste framtidige kontrakter. Dersom noen har informasjon som de selv ikke vil publisere offentlig så er det bare å sende meg en PM.

I innleggene framover så skriver jeg (foreløpig) om:

 • Kan vi utvikle norsk helseteknologi når de norske offentlige innkjøperne som utgjør over 85 % av markedet ikke kjøper norsk?
 • Forventningen til Helseplattformen?
 • Prosessen
 • Hvor lett er det å ta i bruk systemer fra USA i Norge?
 • Det postmodernistiske monolittiske EPJ-systemet
 • Personlige helseopplysninger – det mest sensitive vi har
 • IKT-helsesystemer er komplekse
 • Norsk helseteknologi
 • Outsourcing av tjenester
 • Helseplattformens valg
 • Informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring
 • Morgendagens løsninger
 • En fasinerende historie
 • Appendic
 •  Diskusjon

Alle innleggene vil jeg publisere som en lengre artikkel til slutt. Du vi også kunne finne den på min ehelseblogg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *